Menu:LoTW - Logbook of the World


W sierpniu 2003 ARRL wprowadził do stosowania log światowy: Logbook of the World (LoTW). Jest to repozytorium rekordów dostarczonych przez użytkowników z całego świata. Jeśli obydwaj uczestnicy łączności dostarczą do LoTW pokrywające się dane o łączności (rekordy), łączność ta zostaje uznana za potwierdzoną (QSL) i to potwierdzenie jest uznawane do dyplomów wydawanych przez ARRL.
Aby zminimalizować możliwość oszustw przy przesyłaniu danych do LoTW, wszystkie rekordy zawierające dane o QSO muszą zawierać podpis cyfrowy, jakim jest cyfrowy certyfikat uzyskany z ARRL. Uzyskanie takiego certyfikatu wymaga weryfikacji tożsamości właściciela licencji poprzez weryfikację e-mailową (USA) lub poprzez sprawdzenie wymaganych dokumentów (dla użytkowników LoTW z poza USA).
Oprogramowanie opracowane przez ARRL umożliwia konwersję logu (zapisanego w formacie ADIF lub Cabrillo) do pliku zawierającego podpisane cyfrowo dane o łącznościach. Tak przygotowany plik jest gotowy do wysłania do LoTW.

Na kolejnych stronach chiałbym przybliżyć trzy tematy:

Następna strona